Waar meld ik een probleem m.b.t. de beveiliging van Caren?

Bij Caren vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks grote zorg voor een goede beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek bestaat. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden zouden we u willen vragen dit aan ons te melden zodat we het probleem kunnen verhelpen. Wij willen daarin graag met u samenwerken. Hieronder noemen wij onze richtlijnen voor deze samenwerking:

Wat wij u vragen:

 • Het probleem via onze pagina op ZeroCopter te melden.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen
 • Geen gebruik te maken van: aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn
 • Ons te betrekken bij een eventuele publicatie over het probleem en hiermee te wachten tot na het probleem is opgelost

Wat wij beloven:

 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding
 • Wij zullen reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
 • Het melden onder een pseudoniem is mogelijk
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker
 • Wij zullen er naar streven om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen

Deze tekst is een aanpassing van het origineel wat te vinden is op https://responsibledisclosure.nl. Het is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. Wij danken Floor Terra voor het opstellen van het origineel.